volejbal tj baník vamberk

Webové stránky volejbalu

Kontakt:
Jméno Telefon
Miroslav Dolek 603 871 157

Ženské tréninky probíhají každý pátek ve sportovní hale od 18:00.

Aktuality z volejbalu

Platba příspěvků + příspěvek zdravotní pojišťovny – podpora sportu

01|08 2021

Jak a kam posílat členské příspěvky splatné do 30.9.2021, čerpání od zdravotní pojišťovny.

Vyjádření VV TJ Baník Vamberk, z.s. k nouzovému stavu v ČR

12|03 2020

Výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z.s. rozhodl o přerušení činnosti všech oddílů do odvolání.

TJ Baník Vamberk, z.s. - Valná hromada

14|12 2018

dne 29.11.2018 v salónku hotelu Krajka ve Vamberku

Volejbal:Volejbalový smutek ve Vamberku

01|07 2017

Volejbal jako kolektivní sport provozovaný masově jak mužskou tak i  ženskou populací patří po  fotbalu k  nejrozšířenějším sportovním odvětvím v  naší republice. Má-li se představit občanům Vamberka volejbalový oddíl, je nutné nahlédnout alespoň stručně do historie.

Počátky volejbalu ve Vamberku

Z dochovaných historických dokumentů a osobních vzpomínek některých dosud žijících pamětníků je zřejmé, že ve Vamberku se volejbal začal hrát po druhé světové válce v roce 1946 v Sokole a Orlu na tehdejším sokolském hřišti za nádražím. Asi od roku 1953 po sloučení Sokola a ZSJ ŽAZ do TJ Baník ŽAZ Vamberk se hrál volejbal na krajské úrovni a začínaly hrát i ženy a o něco později také dorostenci. V té době se nejprve hrálo na hřištích u Lidového domu a později na třech škvárových hřištích za sokolovnou. Koncem padesátých let byly zbudovány 2 antukové kurty nad sokolským hřištěm za sokolovnou (na současném místě u sportovní haly), které se staly na dlouhou dobu sportovním stánkem volejbalistů.

Devět družstev v soutěžích!

Oddíl za dobu svého trvání prošel, jak obdobím silného rozvoje, kdy měl najednou v soutěžích 3 družstva mužů, 2 družstva žen, dorostence a dorostenky a 2 družstva žáků (!), tak i obdobím útlumu, kdy postupně některá družstva svoji činnost skončila. Podobné to bylo i s výkonnostní úrovní, která zaznamenává vzestup v 70. letech, kdy cílevědomá práce se žákovským a později dorosteneckým kolektivem přináší postup do dorostenecké ligy a pokračuje i v 80. letech také s další generací.

Muži hrají Národní ligu

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v letech 1995 a 1996 kdy hrálo Národní ligu. Po opuštění této soutěže pak muži hrají trvale nejvyšší soutěž v kraji KP I. třídy. Také ženy dosáhly největšího výkonnostního úspěchu v letech 2009 – 2012 kdy hrály II. ligu a následně pak po sestupu hrají stále nejvyšší soutěž kraje KP I. třídy.

Naše děvčata na mistrovství ČR žákyň

Od roku 2011 budované družstvo žákyň, trvale hrající krajský přebor, dosáhlo svého největšího úspěchu v roce 2015, kdy se probojovalo až na mistrovství ČR žákyň (32 družstev z ČR). S přechodem do vyšší věkové kategorie pak většina hráček přešla do družstva kadetek oddílu Réma Rychnov a ve Vamberku děvčata skončila.

Volejbalová současnost

V současné době má oddíl 42 registrovaných členů v ČVS (Českém volejbalovém svazu), avšak pouze 19 je aktivních. Činnost oddílu řídí tříčlenný výbor ve složení: Karel Kučera, Tomáš Dolek a Miroslav Dolek. V soutěžích má oddíl jedno družstvo mužů a jedno družstvo žen. Oba celky hrály v uplynulé sezóně 2016/2017 shodně krajský přebor I. třídy. Muži se umístili na 6. místě, což bylo pro družstvo, hrající každoročně o stupně vítězů, velké zklamání. Ženy skončily na pěkném 4. místě.

Vždy v minulosti platilo a platí to i v této době, že úspěchy a dobrá sportovní výkonnost v podmínkách menších klubů se odvíjely od poctivé a dlouhodobé práce s dětmi a mládeží. Ta zase stála na ochotě a sebeobětování některých hráčů se trenérské činnosti věnovat - ochotě rodičů aktivních či bývalých. Náš oddíl nikdy nebyl a není tak ekonomicky silný, aby mohl práci trenérů s mládeží zaplatit. A zcela pryč jsou časy, kdy bývalí trenéři, dnešní důchodci - Mirek Dolek st., Karel Mixa, Vláďa Klár, Pavel Bříza a i někteří další věnovali mnoho svého času právě trenérské práci s dětmi a mládeží zcela zdarma jen proto, aby se jejich děti volejbalu věnovaly, a to často i se svými kamarády a vrstevníky.

I proto jsme dnes bohužel v situaci, kdy částečný rozpad základní sestavy družstva mužů (především z důvodů souvisejících se zaměstnáním hráčů) je příčinou rozhodnutí výboru oddílu, že družstvo mužů nebude soutěž v sezóně 2017/2018 přihlašovat. Věříme však, že se chlapecký a postupem času i mužský volejbal do Vamberka vrátí. Vamberecký volejbal má v kraji i mimo něj své jméno, ve městě dlouhodobou tradici a byla by škoda ho jednou neobnovit.

Při této příležitosti chceme za volejbalový oddíl poděkovat Městu Vamberk a Městysi Doudleby nad Orlicí za příspěvky z rozpočtu na činnost volejbalového oddílu a všem sponzorům za finanční podporu, které se našemu oddílu v roce 2016 dostalo.