Úvodní stránka

TJ Baník - o nás

TJ Baník Vamberk, z.s.

Jůnova 63

517 54  Vamberk

IČO: 486 15 633

Tělovýchovná jednota Baník Vamberk je dobrovolným sdružením občanů provozujících tělovýchovu, sport, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. Sdružuje v současné době 334 členů, z nichž většinu tvoří děti a mládež.

V rámci svých sportovních aktivit mohou členové oddílů využít venkovní sportoviště, tj. především atraktivní areál V Lukách (dvě travnatá fotbalová hřiště, 3 tenisové kurty, případně volejbalové kurty na koupališti). Všem sportovcům je k dispozici sportovní hala s přilehlým venkovním minihřištěm s umělým povrchem, volejbalové a nohejbalové kurty.

Výkonný výbor TJ Baník Vamberk:

Jan Podolka - předseda

Zdeněk Vodák - místopředseda

Ondřej Frejvald - tajemník

RNDr. Pavel Chocholouš

Karel Richter

V TJ Baník Vamberk působí v současné době 7 oddílů:

TJ Baník Vamberk - historická data a zajímavé události

Tělovýchovná jednota byla založena 30. 7. 1907, kdy byly potvrzeny stanovy nejstarší dělnické tělocvičné jednoty v okrese Rychnov nad Kněžnou DTJ „Lasalle“. Některé prameny (Dějiny tělesné výchovy a sportu v okrese Rychnov n. K.) připomínají vznik sportovního kroužku Vamberk již o dva roky dříve, v roce 1905 (mimo jiné také kroužek kopané – člen ČSF). V květnu 1941 je Sportovní klub Vamberk přejmenován na SK Báňská a hutní Vamberk. Od 17. 1. 1953 existovala TJ pod názvem DSO Baník ŽAZ, od 28. 3. 1955 jako DSO Baník.

1906 - 1989

1. oficiální utkání v kopané

12. srpna 1906 sehrál SK Vamberk první oficiální utkání v kopané v Rychnově nad Kněžnou.

Založen oddíl stolního tenisu

Roku 1930 byl založen oddíl stolního tenisu. V té době se hrálo v hotelu Kubias pod vedením zvěrolékaře Nechuty. Nejlepší hráč byl Oldřich Kacr, dále Kunc, Novák, Nechuta, Divíšek, Ditrt. Stoly byly v sále hotelu Hrad, v Lidovém domě, v hostinci Na Žofíně a Helgolandu.

Mezinárodní utkání ve stolním tenisu Vamberk:Londýn v hotelu Helgoland

V roce 1946 získali stolní tenisté sálek v sokolovně. V té době ve Vamberku hráli Zdeněk Vávra, J. Novák, Antonín Vančura, František Dvořák, Josef Držmíšek. V roce 1954 se ve Vamberku uskutečnilo mezinárodní utkání Vamberk : Londýn v hotelu Helgoland, které zhlédlo 300 diváků.

Začátky volejbalu ve Vamberku

Volejbal se začal hrát po druhé světové válce v roce 1946 v Sokole a Orlu na tehdejším sokolském hřišti za nádražím.

Reprezentační soustředění stolních tenistů ve Vamberku

V roce 1955 se uskutečnilo reprezentační soustředění mužů a žen v sokolovně před mistrovstvím světa v Utrechtu (Váňa, Štípek, Andreadis, Tereba, Krajčová, Fürstrová). Tehdy hrály za Vamberk výborné ženy Růža Sejkorová a sestry Kozákovy. V 70. letech Jan Bárta, Zdeněk Novák, František Malý a bratři Štefan a Dezider Kurucové.

Volejbalové antukové kurty

V padesátých letech se nejprve hrálo na hřištích u Lidového domu a později na třech škvárových hřištích za sokolovnou. Koncem padesátých let byly zbudovány 2 antukové kurty nad sokolským hřištěm za sokolovnou (na současném místě u sportovní haly), které se staly na dlouhou dobu sportovním stánkem volejbalistů.

Spartakiáda

31. května 1959 se na nově dokončeném stadionu konala místní spartakiáda.

Nové tenisové kurty u řeky

V roce 1959 došlo k vybudování nového travnatého fotbalového hřiště. Na uvolněném prostoru starého škvárového hřiště byly postaveny tři tenisové antukové kurty. Stávající kurty za sokolovnou byly přeměněny na volejbalová hřiště. Hlavní duší tohoto areálu se na dlouhé roky stal pan František Dvořák, který se až do osmdesátých let o tyto kurty nezištně staral.

60. a 70. tenisová léta

V šedesátých letech tenisté Vamberka hráli „meziokresní“ tenisovou soutěž. V té době zde hrálo několik výborných tenistů, mezi které patřili František Kroupa, Oldřich Vala, Jaroslav Jiskra, František Dvořák, sestry Suchánkovy, sestry Kozákovy, Růžena Francová, Naďa Vyskočilová, Růžena Kroupová, František Čech, Josef Dvořáček. Tenisového života se účastnili také významní činovníci města, pánové Krsek, Magistr Němec a Ing. Poloch.

Závod míru

17. 5. 1968 se na náměstí konal start etapy XXI. Ročníku Závodu míru Vamberk – Otrokovice.

Přátelský zápas s reprezentací Kuby

V roce 1973 dostal FO Baník Vamberk možnost uspořádat přípravné utkání s reprezentačním týmem Kuby, která se připravovala na olympijskou kvalifikaci (kromě utkání ve Vamberku hosté hráli ještě v Turnově a Hradci Králové). Toto utkání, které bylo svátkem nejen pro Baník, ale i pro celý fotbalový okres, skončilo 0:2 pro hosty.

Sportovní hala TJ Baník

5.11.1977 byla slavnostně otevřena nová sportovní hala TJ Baník.

Stolní tenisté v krajském přeboru II. třídy

S otevřením sportovní haly získal stolní tenis stabilní hernu, ve které působí dodnes. V 80. a 90. letech se ve Vamberku hrál krajský přebor II. třídy. V té době patřily mezi opory Jan Bárta, Jan Podolka, František Svěrák, Milan Palčisko, Zdeněk Novák a Jiří Halberštát. Hráli zde také Vítězslav Melkes st., Ladislav Novotný, Radovan Novák a další.

Otevřeno letní koupaliště

7. července 1982 se otevřelo letní koupaliště.

TJ Baník a TJ Start

V roce 1983 jsou ve městě dvě tělovýchovné jednoty: TJ Start (25 členů) – oddíl horolezců a TJ Baník (762 členů): odbor ZRTV a turistiky a dále oddíly kopané, orientačního běhu, stolního tenisu, tenisu, šachů a volejbalu, později vzniká pod TJ oddíl karate.

TJ Baník finančně nejsilnější v okrese

V roce 1985 byla TJ Baník Vamberk nejbohatší tělovýchovnou jednotou v okrese (majetek v tehdejší hodnotě 6 961 000 Kčs).

1989 - 2010

85 let fotbalu ve Vamberku

V rámci oslav 85 let od prvního oficiálního fotbalového utkání SK Vamberk nastoupila 26. 6. 1991 proti sobě mužstva výběru Vamberka pod názvem Olympic Vamberk a internacionálů ČSFR (Kouba, Migas, Panenka, Vízek, Nehoda, Fr. Veselý, Dobiáš a další). Utkání skončilo vítězstvím hostů 6:4 (3:1).

Změny v rámci oddílů TJ Baník

20. 10. 1993 jsou zaregistrovány nové stanovy TJ Baník Vamberk. V roce 1995 se osamostatňuje oddíl orientačního běhu, oddíl karate přechází pod Sokol a v roce 1999 se také osamostatnil KČT. Naopak, postupně vznikají oddíly florbalu a malé kopané a taneční kroužek.

Volejbalisté hrají Národní ligu

Největšího úspěchu dosáhlo družstvo mužů v letech 1995 a 1996 kdy hrálo Národní ligu. Po opuštění této soutěže pak muži hrají trvale nejvyšší soutěž v kraji KP I. třídy.

Oslavy 90 let kopané

26. 8. 1996 bylo sehráno utkání Baníku Vamberk (I.A třída) s jedenáctkou internacionálů, které skončilo výsledkem 1:5 (0:2). Branku domácích vstřelil Pavel Potužník.

Odchod turistů z TJ

Na přelomu století oddíl turistů vystoupil z TJ Baník. Povodně 2001 - 8. 3. 2001 došlo při záplavách k úplnému zatopení tenisových kurtů a z velké části travnatého hřiště a škvárové hrací plochy na fotbalovém stadiónu. Dále byly vyplaveny sklep a kotelna, poničené bylo také oplocení areálu okolo těchto sportovišť.

Rekonstrukce sportovní haly

V roce 2002 proběhla po delších přípravách a zajišťování finančních prostředků (dotace od ČSTV – 1 800 000 Kč) rekonstrukce střechy a stropu sportovní haly v částce 2 558 026 Kč. Bohužel při nedostatečném zakrytí střechy (VASPO) došlo 19. 9. 2002 k zatékání dešťové vody a poškození podlahy.

Ocenění za dlouholetou obětavou práci v TJ Baník

V prosinci 2003 byl na Valné hromadě ČSTV v Kostelci na Orlicí oceněn „Čestným uznáním“ za obětavou práci v tělovýchovném hnutí pan Karel Pavlišta.

Předání sportovišť TJ

1. 1. 2005 předává TJ Baník Vamberk darovací smlouvou Městu všechna „svoje sportoviště“ (fotbalový stadión, sportovní halu, tenisové i volejbalové kurty) a přilehlé pozemky. Současně byla podepsána smlouva o pronájmu těchto sportovišť členům TJ Baník na dobu 50 let.

Nový výkonný výbor TJ Baník

Po zvolení VV na VH TJ ( 7.3. 2005) je na ustavující schůzi projednáno rozdělení funkcí : předseda Karel Pavlišta, místopředsedové Jiří Vídeňský, RNDr. Pavel Chocholouš, hospodářka Zdeňka Jedlinská, tajemník Zdeněk Vodák, zapisovatel Aleš Hejl, člen VV Jan Podolka.

Plaketa Dr. Václava Jíry pro pana učitele Slavoje Horáka

V dubnu 2005 byla panu Mgr. Slavoji Horákovi (učitel ZŠ od 1. 9. 1966 do 22. 3. 2007) udělena ČMFS plaketa Dr. Václava Jíry za celoživotní vykonanou práci pro český fotbal, za více jak 37 let práce s mládeží, z toho 33 let ve funkci předsedy KM OFS a současně i trenéra všech kategorii fotbalového oddílu TJ Baník Vamberk.

100 let kopané ve Vamberku

10. září 2006 bylo v rámci oslav 100 let kopané ve Vamberku sehráno fotbalové utkání mezi TJ Baník Vamberk (hráči nad 45 let) – AMFORA Praha (výsledek 6:6), kterému přihlíželo téměř 1500 spokojených diváků. Střelci branek za AMFORU: 2x Hruška Vl., Dobiáš, Jakubec (všichni bývalí reprezentanti), Roman Skamene a zpěvák Hložek. Za domácí mužstvo: 3x MUDr. Janeček, Mráz, Tyč a Olšavský.

Změny stanov

12. 3. 2007 byly VH TJ předloženy změny stanov dle změny zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů realizované zákonem č. 342/2006 Sb., k 1.dubnu 2008 zaregistrovalo tyto Stanovy TJ Baník Vamberk také MV ČR.

MČR ve volejbale na antuce

21. - 22. 7. 2007 proběhlo na volejbalových kurtech na koupališti vydařené MČR ve volejbale na antuce. Bohužel, po dvou letech se stěhuje jinam.

Ocenění za práci v tělovýchově

8. 12. 2007 obdrželi na VH ČSTV u příležitosti životního jubilea ocenění za dlouholetou vykonanou práci v tělovýchově (v KRK ČSTV i Baníku) paní Zdeňka Jedlinská a pan Ladislav Šefc (ten již podruhé).

Minihřiště s umělým povrchem

V roce 2007 navrhnul pan Vodák využít možnost zhotovení minihřiště s umělou trávou u sportovní haly. Na tuto akci je možno dostat dotaci od fotbalového svazu, což se s pomocí města i podaří. 28. 10. 2008 bylo minihřiště (20x40m) s umělou trávou u sportovní haly otevřeno.

Ocenění obětavé práce pro členy TJ Baník

6. 12. 2008 se na valné hromadě Sportovního sdružení ČSTV dostalo ocenění členům TJ Baník. „Čestné uznání“ za dlouholetou práci ve fotbalovém oddíle obdržel pan Jiří Vídeňský, za práci v ČMFS a tělovýchově pan Zdeněk Vodák. Pan Karel Pavlišta byl oceněn „Čestným odznakem ČSTV“ za dlouholetou, obětavou činnost v tělovýchovném hnutí a současně byl zvolen za člena OVV Sportovní sdružení ČSTV v Rychnově nad Kněžnou. Paní Zdeňka Jedlinská byla zvolena do RK a RNDr. Pavel Chocholouš byl zvolen prvním náhradníkem OVV Sportovního sdružení ČSTV. Dále byl na této valné hromadě oceněn předseda a trenér oddílu odbíjené TJ Baník pan Miroslav Dolek.

Zvolen nový předseda TJ Baník Vamberk

Na valné hromadě 25.3.2009 je novým předsedou TJ zvolen RNDr. Pavel Chocholouš.

Volejbalistky hrají II. ligu

Ženy dosáhly největšího výkonnostního úspěchu v letech 2009 – 2012, kdy hrály II. ligu.

Cena Dr. Václava Jíry panu Zdeňku Vodákovi

7. dubna 2010 byla v Národním domě na Smíchově udělena Cena dr. Václava Jíry panu Zdeňku Vodákovi za dlouholetou činnost ve fotbalovém hnutí – viz Zpravodaj č.5/2010, strana 17

Zatravnění škvárového hřiště

V květnu 2010 byla na základě žádosti FO a TJ schválena ČMFS dotace na zatravnění škvárového hřiště na fotbalovém stadiónu v celkové výši 180 tisíc. Dalších 500 tisíc do tohoto zatravnění včetně zavlažovacího systému investovalo Město (fotbalový stadión je v jeho majetku) a celé dílo bylo předáno v září téhož roku. Hřiště je využíváno převážně družstvy mládeže (předáno na jaře 2011).

2011 – 2020

Ocenění dlouholetých pracovníků TJ

Okresní výbor ČSTV oceňuje na VH u příležitosti životních jubileí (60, 65, 70let) a za dlouholetou práci v tělovýchově funkcionáře, kteří pracují jak v rámci okresu, TJ i oddílech. Od roku 2002 – 2012 se několika funkcionářům a trenérům TJ Baník dostalo tohoto ocenění - třikrát panu Dolkovi st. a panu Pavlištovi, kteří také pracovali na OVV ČSTV a v TJ. dvakrát se ocenění dostalo paní Jedlinské a panu Šefcovi, za činnost v RK OVV i TJ a panu Vodákovi za práci v OFS i TJ. Jedenkrát byly oceněni pánové Mixa, Dolek ml. (volejbal),Vídeňský, Barvínek, (fotbal), Podolka (stolní tenis) a Chocholouš (tenis).

Valná hromada TJ Baník v roce 2013

Na ustavujícím jednání bylo odsouhlaseno toto rozdělení funkcí: předseda RNDr. Chocholouš, místopředseda pan Barvínek, hospodářka paní Jedlinská, tajemník Vodák, legislativec Frűhbauer a členové VV TJ Podolka a Fajfr. Revizní komise TJ ve složení Ing. Martinek, Bolehovský a Kučera. Na VH TJ byli u příležitosti životního jubilea pánům Pavlištovi a Vídeňskému (70 let) předány věcné dary za dlouholetou obětavou práci pro TJ Baník.

Pergola na fotbalovém stadiónu

V červenci 2013 se tehdejší hráči „B“ týmu rozhodli, že vybudují nad lavičkami u udírny pergolu, když jim město uhradí materiál. Za realizaci dobrého nápadu nutno poděkovat hlavním organizátorům, pánům Páralovi a Sabovi a celému kolektivu „B“ týmu.

Mistrovství žákyň ČR ve volejbale

Od roku 2011 budované družstvo žákyň, trvale hrající krajský přebor, dosáhlo svého největšího úspěchu v roce 2015, kdy se probojovalo až na mistrovství ČR žákyň (32 družstev z ČR).

Ocenění z České unie sportu

Čestný odznak ČUS obdrželi Jiří Vídeňský, dlouholetý funkcionář a předseda FO, který vykonával i funkci předsedy KRK OFS a Zdeněk Vodák, dlouholetý funkcionář nejen Baníku Vamberk, ale i OFS, kde v různých komisích pracuje od roku 1974, mj. trenér okresních výběrů, člen VV OFS, předseda TMKOFS, po 10 let člen KM KFS a vedoucí krajských výběrů třináctiletých. Medaili ČUS obdrželi též pánové Karel Mixa - dlouholetý hráč a trenér volejbalu (družstvo žen Záměl a Baníku hrálo pod jeho vedením II. volejbalovou ligu) a nejvyšší ocenění práce v tělovýchově obdržel také Karel Pavlišta, dlouholetý hráč, rozhodčí i funkcionář volejbalu.

Galavečer fotbalu v Hradci Králové

16. ledna 2015 uspořádal KFS již pátý Galavečer fotbalu, tentokrát v Hradci Králové. Hlavní cenu dostal za svoji celoživotní práci ve fotbalovém hnutí pan Slavoj Horák, který pracoval hlavně s mládeží, jak ve Vamberku, tak i jako předseda KM OFS, kde působil úctyhodných 33 let ! Za dlouholetou činnost byl oceněn rovněž rozhodčí pan Milan Jindáček. Na Galavečeru převzal cenu také pan Robin Ptáček za práci s mládeži (fotbal malých forem - elévové a přípravky), oceněn byl i nejlepší střelec dorosteneckých soutěží KFS Tomáš Králík.

TJ Baník Vamberk, zapsaný spolek

Změna stanov v roce 2016 v souvislosti s novým Občanským zákoníkem, kdy TJ Baník Vamberk byla zaregistrována jako zapsaný spolek.

Změna ve vedení výkonného výboru TJ Baník

Na VH TJ dne 6.3.2017 je zvolený, částečně obměněný, výkonný výbor TJ: předseda Richard Sokol, místopředseda Aleš Frűhbauer, tajemník Ondřej Frejvald, členové VV pánové RNDr. Pavel Chocholouš, Jan Podolka, Zdeněk Vodák a Pavel Kotyza (který 29.7. téhož roku odstupuje). Dlouholetou členku VV TJ, hospodářku či předsedkyni RK, paní Zdeňku Jedlinskou, nahrazuje od 10.7.2017 paní Ivana Nováková. Jako tajemník skončil také Zdeněk Vodák, který tuto funkci vykonával od roku 1993.

Nové webové stránky TJ Baník Vamberk

V sobotu 19. srpna 2017 byly spuštěny nové webové stránky TJ Baník Vamberk, v souvislosti s tímto krokem bylo modernizováno logo TJ Baník. Sofistikované, responzivní, uživatelsky nadstandardně přívětivé stránky ve svěžím dynamickém designu zpracovala rychnovská firma EasyWay, snadnacesta.eu. Stránky lze nahlížet na počítači, mobilním telefonu či tabletu (www.banikvamberk.cz, facebook: banikvamberk).

Žádost o dotaci zaslána na MŠMT

Zastupitelé a vedení Města na svém mimořádném zasedání 9. srpna 2017 projednali a poté schválili podání žádosti o dotaci na modernizaci fotbalového areálu V Lukách. Investiční dotační podprogram sloužící k modernizaci a výstavbě sportovišť vypsalo MŠMT ČR (podprogram 133D 530 a 133D 531, „Podpora materiálně technické základny sportu“). Projekt zahrnuje rozšíření zázemí pro hráče, funkcionáře, opravu zastřešení stávající tribuny a především realizaci menší tribuny k novému zatravněnému hřišti, včetně sociálního zázemí pro veřejnost. Rozhodnutí o přidělení dotací je plánováno na listopad.