Fotbal tj baník vamberk

Výkonný výbor
Jméno: Pozice: Telefon: E-mail:
Jan Souček předseda FO +420 602 148 649 honzavamberk @seznam.cz
Karel Richter místopředseda +420 603 805 916 karel.richter @vaspo.cz
Stanislav Barvínek sekretář +420 725 109 942, +420 732 543 344 barvinekstanda @gmail.com
Marcel Olšavský šéftrenér +420 605 744 971 mar.ol @email.cz
Frejvald Ondřej člen +420 731 960 305 frejvaldo @gmail.com
Kutmon Milan člen +420 604 881 055 milan.kutmnon @seznam.cz
Ptáček Robert člen +420 604 607 727 robert1973 @seznam.com
Tobiška Zdeněk člen +420 733 768 276 tobiska @seznam.com

Fotbalový oddíl má aktuálně nejpočetnější členskou základnu v TJ Baník; sdružuje celkem 164 členů, z toho je 70 členů dospělých, 64 dětí a zhruba 30 neregistrovaných členů. Oddíl působí celkem v sedmi soutěžních kategoriích na okresní a krajské úrovni. V rámci svých sportovních aktivit mohou členové oddílu využít venkovní sportoviště (dvě travnatá fotbalová hřiště v areálu V Lukách), v zimním přípravném období je k dispozici sportovní hala s přilehlým venkovním minihřištěm s umělým povrchem.

  • Mladší přípravka - nejmladší kategorie působí v okresní soutěži a utkává se formou turnajů, pravidelně trénuje 2 x týdně po 1,5 hod.
  • Starší přípravka - hraje v okresní soutěži, za sezónu odehraje 22 zápasů, trénuje 2 x týdně po 1,5 hod.
  • Mladší žáci - hrají krajskou soutěž, umísťují se v horní polovině tabulky, trénují 2 x týdně po 1,5 hod.
  • Starší žáci - hrají krajskou soutěž (v souklubí se sousedními Doudlebami), umísťují se v horní polovině tabulky, trénují 2 x týdně po 1,5 hod.
  • Dorost - hraje vyšší krajskou soutěž (ve spojení s dorostenci z okresního Rychnova nad Kněžnou), trénuje 2 x týdně po 1,5 hod.
  • „B“ tým dospělých - hraje III. třídu okresní soutěže, trénuje 1x týdně 1,5 hod, členové týmu pomáhají při akcích na fotbalovém stadiónu
  • „A“ družstvo - hraje I. B třídu, umísťuje se v polovině tabulky, trénuje 3x týdně po 1,5 hod.

Úctyhodná tradice fotbalu ve Vamberku

Oddíl fotbalu TJ Baník oslavil v loňském roce 110 let od svého vzniku (založen byl v roce 1906). Fotbal ve Vamberku se může pochlubit mimořádnými úspěchy především v 50. až 80. letech. V té době byl společenským fenoménem průmyslového města, na ´divizi (tehdy 3. nejvyšší soutěž v republice) přišlo i 2.500 diváků! Pozdější nástupci slavné poválečné generace hráli v 80. letech velmi kvalitní krajský přebor. Dařilo se i mládeži, za zmínku stojí 70. léta, kdy žáci hráli 2. nejvyšší soutěž v republice.

Změny po roce 1989

V polistopadové éře se fotbalový oddíl Baníku Vamberk ocitl v nezáviděníhodné situaci; přestože ve městě působilo zřejmě nejvíce průmyslových podniků v podorlickém regionu (vzhledem k počtu obyvatel), oddíl se na rozdíl od sousedních výrazně menších měst či vesnic nikdy nedočkal adekvátní finanční podpory od různých vedení zmíněných podniků. A o mnoho lepší situace nebyla ani ze strany vedení Města (podpora byla spíše v ´symbolické rovině).

Fotbalový oddíl si tak musel v této etapě svého působení postupně zvyknout spíše na průměrný soutěžní standard v okrese, a to ve všech kategoriích, od mládeže až po „A“ tým. I přes permanentně omezené finanční příjmy se však trenérům, funkcionářům a vedení oddílu dařilo a stále daří pracovat především s fotbalovou mládeží na velmi slušné regionální úrovni.

Oddíl funguje, materiálně technické zázemí stagnuje

Fotbalový oddíl ale nemůže dobře fungovat a už vůbec ne se rozvíjet jen ze samotného nadšení, entuziasmu; ke své činnosti potřebuje kvalitní zázemí, tedy fotbalový stadión se všemi jeho funkcemi a samozřejmě hřiště. Fotbalový stadión a hrací plocha byly ve Vamberku vybudovány před více než šedesáti lety, v roce 1953. Za celá dlouhá desetiletí se budova s tribunou a travnatá hrací plocha nedočkaly zásadní rekonstrukce. V průběhu času se narůstající technické či stavební nedostatky objektu, včetně hrací plochy, řešily víceméně svépomocí - a to pouze dílčími opravami či úpravami.

Zatravnění škvárové hrací plochy

Stále narůstající přetížení hlavní hrací plochy (8 družstev, z toho 5 mládežnických) přivedlo vedení fotbalového oddílu k nutnosti tuto neúnosnou situaci vyřešit. V roce 2010 se funkcionářům fotbalového oddílu podařilo v rámci akce ´Zelený trávník 2010´realizovat zatravnění škvárového hřiště.

Projekt modernizace 2017

Fotbalový stadión TJ Baník Vamberk, tedy hlavní objekt s tribunou, již nevyhovuje standardu, části jeho dispozice se přibližují stále více k hraně havarijního stavu či dokonce nesplňují hygienické parametry. V březnu 2017 zvolené nové vedení TJ Baník Vamberk ve spolupráci s představiteli Města a Správou sportovišť se proto rozhodly situaci řešit. Byla vypracována studie modernizace zázemí stadiónu, následně zpracována žádost o dotaci v rámci projektu, vypsaného MŠMT, Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ, investiční dotační podprogram sloužící k modernizaci a výstavbě sportovišť pro ÚSC a spolky. O přidělení dotace budou žadatelé vyrozuměni v průběhu listopadu.

Sportovně-společenský areál V Lukách

V souvislosti s uvažovanou modernizací stadiónu má vedení TJ ve spolupráci s Městem připraveny další následné postupné kroky, zaměřené na využití celého potenciálu areálu. Nezbytnou součástí modernizace zázemí stadiónu je realizace sportovní klubovny, uvažováno je víceúčelové minihřiště s umělým povrchem, ale i případná in-line dráha v těsné blízkosti areálu.