Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

30|10 2021

Podpora Královéhradeckého kraje

Na projekt rekonstrukce sportovní haly ve Vamberku

Obdrželi jsme dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje na projekt „Sportovní hala ve Vamberku“, a to dotaci ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých). Z dotace jsme zafinancovali projekt na rekonstrukci sportovní haly ve Vamberku v celkové výši 49.610,-. V rámci této částky nám firma Artendr kompletně zpracovala projekt, výkaz výměr, rozpočet a podala žádost o dotaci NSA Regiony 2021 do 40 mil. Kč, kde žádáme o 4.525.040,-. Okresní fotbalový svaz Rychnov nad Kněžnou přislíbil přispět 10.000,- a město Vamberk 1.929.304,-.

Sportovní hala byla zkolaudována 9.12.1977, sportovní povrh hřiště (palubovka) neprošel žádnou rekonstrukcí. Bylo provedeno zateplení obvodového pláště a střechy budovy. Nedostatky hřiště: silně poškozený sportovní povrch hřiště (palubovky) a přilehlých stěn. Sportovní halu využívají sportovní oddíly TJ Baník Vamberk, z.s., Tělovýchovná jednota Peklo nad Zdobnicí, z.s., T.J. Sokol Vamberk, Okresní fotbalový svaz Rychnov nad Kněžnou, základní škola i veřejnost. Provozovanými sporty jsou fotbal, nohejbal, basketbal, florbal, volejbal, badminton, stolní tenis, tenis, karate, gymnastika, taneční sport, aerobic. Sportovní hala je přístupná handicapovaným osobám a mohou ji využívat handicapovaní sportovci. Sportovní hala je hlavním dějištěm sportovních aktivit města Vamberka, kterou využívají všechny věkové skupiny. 

Z dotace jsme zafinancovali projekt na rekonstrukci sportovní haly ve Vamberku v celkové výši. Projektový záměr se zabývá opravou sportovní haly ve Vamberku. Stavební práce budou probíhat v rámci jedné etapy. Účel využívání se po realizaci akce nezmění. Jedná se o modernizaci sportovní haly na pozemku p. č. st. 1160 k. ú. Rychnov nad Kněžnou. Modernizace bude probíhat v uzavřené sportovní hale. Stavba má obdélníkový tvar o půdorysném rozměru 43 x 27 m. Modernizace se bude provádět za účelem zlepšení sportovního prostředí.

Modernizace spočívá:

- Výměna podlah – stávající podlahy jsou ze starých parket. Nová podlaha bude stát na novém pružném roštu s novou dopadovou plochou.

- Obložení stěn – staré obložení se demontuje a nahradí se novými materiály

- Osvětlení – jedná se pouze o výměnu osvětlovacích těles za nové. Dále na stěně naproti oknům se nachází 7 svítidel a část z nich funguje jako nouzové osvětlení.

- Sklopné koše – nachází se zde 2 pevné koše, které budou vyměněny za sklopné

- Horolezecká stěna – bude umístěna v rohu, kde se nachází dveře do skladu

- Výměna dveří – demontáž dřevěných rámů a montáž nových dveří

Provedení stavebních úprav, se nezasáhne do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou.

Hlavní část modernizace bude soustředěna následující práce:

- Výměna podlah – stávající podlahy jsou ze starých parket. Nová podlaha bude stát na novém pružném roštu s novou dopadovou plochou.

- Obložení stěn – staré obložení se demontuje a nahradí se novými materiály

- Osvětlení – jedná se pouze o výměnu osvětlovacích těles za nové. Dále na stěně naproti oknům se nachází 7 svítidel a část z nich funguje jako nouzové osvětlení.

- Sklopné koše – nachází se zde 2 pevné koše, které budou vyměněny za sklopné

- Horolezecká stěna – bude umístěna v rohu, kde se nachází dveře do skladu

Výměna podlah:

Stávající podlahy jsou zastaralé. Podlahy se budou měnit ve sportovní hale, nářaďovně a skladu. Parkety jsou pokryté lakem a leží na dřevěném roštu. Celý povrch se musí demontovat zároveň se starým roštem. Tím se odhalí staré vzduchotechnické komory, které jsou již nefunkční. Dále se odstraní stará hydroizolace. Všechen odpad se musí likvidovat. Po tom co bude odhalena všechna plocha podlah se napenetruje podklad pod hydroizolaci. Hydroizolace bude provedená vodorovně asfaltovými oxidovanými pásy s vytažením na stěny. Následně se začne montovat nový pružný rošt a do něj přijde izolace v podobě polystyrénu. Na hotový rošt se položí sportovní podlaha s polyuretanovou nášlapnou plochou. Na konec proběhne lajnování hřišť.

Obložení stěn:

Ve sportovní hale jsou stěny obloženy dřevěnými prkny a cemento dřevěnými deskami. Všechno obložení stěn se demontuje a likviduje. Na dvou stěnách jsou výklenky, které se musí dozdít a tím se dosáhne jednotlivostí celé stěny. Po vyrovnání zdí se namontuje nové obložení stěn z perforované překližky multiplex.

Osvětlení:

Ve sportovní hale probíhala rekonstrukce střechy, při které se vyměnil celý strop. Tím pádem umístění světel musí zůstat zachováno a pouze se vymění osvětlovací tělesa. Na jedné stěně se nachází 7 svítidel a některé slouží jako nouzové osvětlení což znamená, že se také zachová rozložení a pouze se vymění za nové. Musí proběhnout výměna ovládání světel, stávající je již zastaralé.

Sklopné koše:

Dva pevně umístěné koše pro basketbal se nahradí sklopnými koši. Nové koše se budou sklápět do stran mechanicky nebo elektricky.

Horolezecká stěna:

Horolezecká stěna by se měla nacházet v rohu, kde jsou dveře do skladu. Dopadová plocha by zůstala stejná, pouze při používání stěny se položí žíněnky. Ve stropu budou ukotveny jisticí lana. Stěna se bude skládat z roštu, který se zaklopí překližkou na níž budou upevněny chyty různých rozměrů.

Výměna dveří:

Ve sportovní hale se nacházejí dřevěné dveře s dřevěnými rámy. Vzhledem k modernizací celé haly se dveře spolu s rámy demontují a nahradí novými. Umístění a rozměry zůstanou stejné.

Předpokládané datum zahájení stavebních prací je stanoveno na březen 2022 a jejich ukončení se předpokládá v měsíci prosinci. Vzhledem se stanovenému datu zahájení stavebních prací budou v lednu 2022 připravovány podklady k zahájení výběrového řízení. V únoru 2022 dojde s uzavření Smlouvy o dílo s vítězným dodavatelem. Technologický postup byl vypracován 09/2021 odbornou společností Artendr, s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký Osek, konkrétně panem Vitalijem Pazenem, ve spolupráci s Ing. Františkem Mandovcem, autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby.