Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

23|05 2021

Marcel Olšavský - nový okresní GTM

šéftrenér fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s.

Okresním GTM, předsedou komise mládeže okresního fotbalového svazu a členem komise mládeže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu se stal šéftrenér Baníku Vamberk – Marcel Olšavský

Grassroots trenéři mládeže ve zkratce GTM pomáhají fotbalovým klubům. Jsou k dispozici pro konzultace, rady a trenérskou metodiku především malým a středně velkým klubům. Celkový počet GTM OFS je 80 v ČR. Tito trenéři jsou zodpovědní především za mládežnický a neprofesionální fotbal a jsou klubům a trenérům k dispozici s řešením jejich aktuálních problémů.

Společně s kluby GTM hledají cesty, jak zvýšit a následně udržet členskou základnu, důležitou součástí jejich práce je i vzdělávání a inspirace trenérů, učitelů tělesné výchovy, ale i rodičů. Výrazně tak doplňují a podporují činnost již dlouhá léta fungujících 14 krajských Grassroots trenérů mládeže (GTM KFS) FAČR.

GTM má za úkol spolupracovat se základními a mateřskými školami, ve kterých má za úkol rozvíjet u dětí základní motorické schopnosti, chuť sportovat a vést aktivní život.

               Mezi okresní GTM se zařadil i šéftrenér fotbalové mládeže TJ Baník Vamberk, z.s. Marcel Olšavský. Je to významný úspěch a uznání jeho práce. Je to důkaz toho, že pan trenér velmi dobře zná metodiku fotbalové asociace a je schopen ji úspěšně přednášet a prakticky předvádět. Je to ocenění Marcela Olšavského v pozici trenéra a významná vizitka jeho kvalit. Díky této pozici se z něho stává profesionální trenér mládeže, a to pro celé Rychnovsko.

               Krom GTM byl Marcel Olšavský jmenován do pozice předsedy komise mládeže okresního fotbalového svazu. V této pozici spolupracuje se sportovně technickou komisí a trenérsko-metodickou komisí a zodpovídá za přípravu, organizaci  a řízení okresních soutěží, pohárů, turnajů a letních kempů pro mládež a jejich organizaci. Dohlíží na vzdělávání trenérů našeho okresu. Jmenuje tým trenérů, kteří vedou talentovanou mládež v okresních výběrech a reprezentují okres na turnajích. V komisi se stejnou náplní ale na krajské úrovni nově působí v pozici člena komise mládeže Královéhradeckého krajského fotbalového svazu.

Pro fotbalový oddíl TJ Baník Vamberk to je velká čest, že náš šéftrenér a tvůrce konceptu rozvoje naší mládeže byl vybrán do těchto pozic. Přejeme Marcelovi mnoho zdaru a děkujeme mu za jeho práci pro náš oddíl a těšíme se z jeho znalostí a zkušeností, které bude nadále předávat nám trenérům a hlavně vambereckým dětem.

Ondřej Frejvald, Tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.