Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

08|08 2017

Fotbal: Předpřípravka ve Vamberku?

Výzva komise mládeže OFS Rychnov nad Kněžnou

Zdravím všechny sportovní přátele, trenéry těch nejmenších i funkcionáře.

 

Komise mládeže OFS Rychnov nad Kněžnou řeší situaci kolem „soutěže“ předpřípravek, tedy těch nejmenších, začínajících fotbalistů.

Do nového ročníku 2017/18 se přihlásily pouze 2 oddíly, důvody odmítnutí jsou různé, od malého počtu hráčů ročníku narození 2011 a

mladších (přestože se hraje pouze 3+0), přes chování některých příliš ambiciózních rodičů až po u této kategorie nevhodný způsob

koučování směrem k vítězství za každou cenu. Posledním argumentem pak je, že hráči během turnajů odehrají příliš málo minut,

pokud má trenér k dispozici větší množství hráčů a samozřejmě nechce nikoho nechat doma.

KM si je těchto názorů vědoma. Po první „průzkumné“ sezoně 2016/2017 se všemi připomínkami zabývá, chce co nejvíce vyjít oddílům vstříc

a podpořit pokračování práce s těmi nejmenšími.

Myslíme si, že většina trenérů této kategorie si bude stejně domlouvat přípravná utkání nebo turnaje neoficiální cestou, a hlavně s týmy,

kde se trenéři znají, mají stejný pohled na způsob vedení dětí v tomto věku a nedochází tím k žádným konfliktům. KM OFS Rychnov n. Kn.,

ve snaze o z zatraktivnění a materiální pomoci oddílům, zpracovala a podala žádost o podporu na uskutečnění tohoto projektu z fondu FPAM

a je vysoká pravděpodobnost, že tuto dotaci OFS dostane. Byla by tedy velká škoda tyto peníze vracet a nevyužít je na rozvoj a rozšíření činnosti

mužstev této kategorie v našem okrese.

Navrhujeme tedy v „soutěži“ pokračovat formou svazem neřízených utkání nebo turnajů, které si trenéři mezi sebou domluví podle svého uvážení,

momentálních možností týmů, počasí atd.. Vše bude na domluvě mezi trenéry – hrací doba, střídání, pravidla, vše ať směřuje k radosti ze hry i u těch,

kteří budou tahat za kratší konec. Za komisi mládeže OFS bych jen požádal trenéry nebo vedoucí mužstev, aby včas před dohodnutým utkáním nebo

turnajem tuto akci oznámili zodpovědnému členu KM (bude určen), a stejně tak včas oznámili změnu nebo její zrušení. Je to jen pro naši evidenci a

nutnost prokázat, že se na našem okrese s těmi nejmenšími pracuje. Žádné hlášení výsledků, jen statistika sehraných utkání a angažovanosti klubů

v práci se začínajícími fotbalisty.

VV OFS Rychnov n. Kn., chce také přispět k rozšíření počtu mužstev, která by se do tohoto projektu zapojila a na svém zasedání 27.7.2017 schválil

vratnou částku 1 000 Kč, z kompenzačního poplatku pro mužstva, která mládež nemají (MP, SP, MŽ) a v průběhu podzimní a jarní sezony by se jednotlivých

turnajů a zápasů předpřípravek zúčastňovala.

Zvažujeme i další benefity pro oddíly, které budou v činnosti této kategorie aktivní (viz již výše zmíněný slíbený příspěvek z fondu FPAM) a sehrají,

případně zorganizují, větší počet zápasů nebo turnajů. Vše je samozřejmě odvislé od aktivní činnosti jednotlivých mužstev v této kategorii.

Chtěli bych Vás tedy touto cestou požádat o stanovisko k našemu návrhu, který Vás k ničemu nezavazuje, nenařizuje počet utkání, místo, čas ani neřeší výsledky.

Děkujeme Vám za čas, který této problematice věnujete. Děkujeme Vám za Vaše názory a podněty, které by KM pomohly tuto situaci řešit a

chtěla by se touto záležitostí podrobněji zabývat na losovacím aktivu, který se koná v pondělí 21.8.2017 v restauraci GAPA Rychnov n. Kn. od 17,30 hod..

Jsme připraveni s Vámi o výše uvedeném diskutovat, aby výsledek tohoto návrhu byl jen pro dobro věci.

 

za KM OFS

Miloš Killar gestor projektu   TMB 606 031 468, Václav Leimer předseda KM OFS   TMB 605 045 245

miloskillar@gmail.com                                            vaclavmarie@seznam.cz