Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

17|01 2020

FO/FOTBALOVÝ STAROSTA KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE JE Z VAMBERKA

V pátek 17.1.2020 proběhl jubilejní 10. ročník Galavečera krajského fotbalového svazu, jehož dějištěm byl tentokrát sál Nového Adalbertina v Hradci Králové.

FOTOGALERIE

 

Tento galavečer zahájil úvodním slovem předseda VV KFS KHK p. Václav Andrejs a Alexandr Hrabálek, primátor města Hradce Králové. Tohoto galavečera se zúčastnilo na 270 hostů a nechyběla samozřejmě celá řada známých a významných tváří, např. Miroslav Antl, předseda ústavně právního výboru senátu České republiky, Martin Červíček, senátor České republiky a 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje, nebo Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje, Jan Pauly, generální sekretář FAČR a spousta dalších známých tváří ze sportovní, politické a kulturní sféry. Během večera došlo k předání cen všem oceněným za svou obětavou práci pro fotbal za rok 2019 v našem kraji a oceněných bylo celkem 55 v 15ti anketách. Mezi oceněnými byl i starosta města Vamberk Mgr. Jan Rejzl, který obdržel ocenění fotbalový starosta roku. Za výbor fotbalového oddílu, výkonný výbor TJ Baník Vamberk a sportovní komisi bych tímto chtěl panu starostovi pogratulovat a poděkovat mu za jeho práci a podporu nejen fotbalu, ale i celého sportu ve Vamberku. Podpora fotbalu panem starostou, radou města a zastupiteli města je tak viditelná, že ohlasy přesahují hranice naší obce a jsou oceněny i na krajské úrovni. Krajský fotbalový svaz postřehl, že ve Vamberku proběhla rekonstrukce hlavního hřiště, kde došlo k instalaci automatického zavlažovacího systému a kompletní rekonstrukci povrchu. Hřiště bylo letos zkolaudováno sportovně-technickou komisí okresního fotbalového svazu a uvedeno do provozu. Jistě si všichni všimli nového tréninkového hřiště pro mládež. Dále byl vyřešen problém nevyhovujících záchodů pro veřejnost pořízením sanitární buňky, z prostoru záchodů dojde k rozšíření kantýny, vznikl záložní vrt, došlo k výměně oken v šatnách, opravě střechy pergoly, výměně oken na tribuně, opravě vstupních branek po celém obvodu hřišť a pořízení stroje na rozmetání hnojiv. V předchozím roce byla pořízena nová sekačka, byly instalovány sítě mezi hřiště č. 2 a koupaliště, výstavba chodníku od pokladny až po tribunu, byla pořízena nová časomíra a došlo k instalaci osvětlení na půlku hřiště č. 2. Vznikl projekt na přístavbu tribuny na hřiště č. 2, která by navýšila kapacitu šaten a zajistila důstojné sociální zázemí pro diváky, a to i hendikepované. Došlo k celkovému zkvalitnění zázemí ve fotbalovém areálu, které umožnilo fotbalovému oddílu důstojně pořádat turnaje jak okresní, tak krajské úrovně. Uspořádali jsme turnaj okresních výběrů královéhradeckého kraje a naši dorostenci se zúčastnili mezinárodního turnaje v Polské Vratislavě. Vše uvedené v součtu vyústilo v toto prestižní ocenění krajským fotbalovým svazem, které si pan starosta Mgr. Jan Rejzl právem zaslouží.

 

Ondřej Frejvald, předseda sportovní komise, tajemník TJ Baník Vamberk, z.s. a koordinátor mládeže fotbalového oddílu