Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

12|02 2019

Poděkování Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy

Program "MŮJ KLUB" 2018

V loňském roce jsme obdrželi podporu z MŠMT ve výši 264 tis.

Žádost jsme sestavovali na všechny děti naši jednoty.

Z obdržených prostředků jsme použili 100% na nákup tréninkových potřeb a zabezpečení chodu TJ Baník Vamberk, z.s., dovybavení sportovní haly o žíněnky, doskočiště, kozu a trampolínu. Tyto pomůcky jsou využívány všemi oddíly ve sportovní hale včetně druhého stupně základní školy Vamberk.

Dále jsme průběžně nakupovali sportovní vybavení:

Masážní válec, míče (vel. 3,4,5,7, futsal, basketbal, volejbal), tréninkový žebřík, tyčky, překážky, obruče, kužely, švihadla, rozlišovací dresy, sítě, badmintonové rakety a míčky, fotbalové branky, štulpny, dresy. Všechny uvedené pomůcky slouží trenérům při sestavování tréninkových plánů. Dále pak poháry a medaile pro ocenění na turnajích. Pro chod naši jednoty, jsme pořídili notebook, tiskárnu, MS office a účetní program. Dále notebook na zápisy na fotbalové hřiště. Notebook a tiskárnu na administrativu výkonného výboru. Dětem jsme pořídili baťůžky s logem naši jednoty. V neposlední řadě jsme pořídili tolik potřebnou sušičku na prádlo na fotbalové hřiště (ve fotbalovém oddíle máme přihlášeny týmy v 8 kategoriích).

Děkujeme MŠMT za poskytnutou dotaci a velmi si vážíme podpory, kterou jsme obdrželi pro naše děti a mládež.

Za výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z.s. Ondřej Frejvald, tajemník