Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

24|01 2019

Personální změny ve vedení TJ Baník Vamberk z.s.

Na mimořádné schůzi výkonného výboru TJ bylo přijato odstoupení pana předsedy Richarda Sokola z vedení TJ.

 

Novým předsedou TJ byl zvolen dosavadní místopředseda pan Jan Podolka.

 

Novým místopředsedou byl zvolen pan Zdeněk Vodák.

 

Do výkonného výboru TJ byl kooptován pan Karel Richter z fotbalového oddílu. 

 

 

Děkujeme bývalému předsedovi za jeho práci a přejeme novému předsedovi a místopředsedovi mnoho úspěchů ve vedení TJ.

 

 

Za výkonný výbor TJ Baník Vamberk z.s. Tajemník Ondřej Frejvald