Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

22|11 2018

ST/ZAVĚREČNÝ TURNAJ VETERÁNŮ

Honza obhájil 8. místo.

"Turnajem mistrů" v Hluku ve dnech 16. a 17.11.2018 skončila sezóna veteránů organizovaných v ČMKV.
V pátek proběhla Valná hromada, na které byl zvolen nový předseda. Stal se jím Ing. Jiří Juřena.
Odstoupivší dosavadní předseda Lumír Ruzha, který vedl klub od roku 1990, se pro nemoc nemohl zúčastnit.
Je mu již 92 roků.
V sobotu probíhala hlavní část turnaje - sportovní, kde hlavní trofejí bylo umístění se na žebříčku za rok 2018.
Tradičně dobrá organizace, pěkná hala s 20 stoly + 7 stolů v herně na poschodí, kde hrají extraligu místní ženy....
a výsledek?
Proběhlo vyhodnoceni prvních osmi nejlepších za rok 2018 v každé kategorii. Pro nás je potěšitelné, že našemu hráči
Honzovi Podolkovi, se podařilo obhájit osmé místo v nejsilněji obsazené kategorii 70 - 74 roků.
Je to bezesporu úspěch.
Naším přáním je, aby se v příští sezóně zapojili do veteránských turnajů i další členové našeho oddílu.
Dosavadní pravidelní účastníci Vítězslav Melkes st. a Lubor Divíšek se ze zdravotních důvodů přestali turnajů
zúčastňovat. Jednak by si hezky zahráli a jednak by osobně poznali a navázali přátelské vztahy s dalšími hráči
stolního tenisu včetně bývalých ligových či dokonce reprezentačních hráčů a v neposlední řadě by reprezentovali naše město.