Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

01|06 2018

TJ: Sportovní den s Baníkem

1.6.2018 proběhl sportovní den s Baníkem pro žáky ZŠ Vamberk

Již tradičně výkonný výbor TJ Baník Vamberk, z.s. v čele s hlavním pořadetelem p. Zdeňkem Vodákem zorganizoval sportovní den pro děti základní školy Vamberk.

Děti si předem vybraly jeden z nabízených sportů (fotbal, stolní tenis, tenis, přehazovaná, vybíjená) a celé dopoledne mezi sebou soutěžily.

Počasí nám přálo a až na pár drobných zranění akce proběhla bezproblémově.

Jako každoročně se jedná o projekt sportuj s námi České unie sportu.

Tímto děkuji ČUS za záštitu a podporu, dále děkuji městu Vamberk za podporu.

Ondřej Frejvald
tajemník TJ Baník Vamberk, z.s.

 

Vše začalo v pátek 1. června 2018, který se slavil jako Mezinárodní den dětí, srazem žáků před Základní školou ve Vamberku. Odtud se různě velké skupiny spolu se svými učiteli rozcházely na jednotlivá sportoviště. Na  hřišti pod školou se žáci věnovali slalomu na  koloběžkách, házení míčů na  basketbalové koše, točení obručí, přešlapované a  přenášení na  pálce, ti menší se pak trefovali míčky do  různých terčů. Prostor kolem mohutného buku před školou byl určen pro horolezectví. Děti se snažily vylézt po napnuté síti a zazvonit na zvoneček, učily se vázat horolezecké smyčky a uzly, nebo si mohly odpočinout zhoupnutím na  houpačce. Další hry jako např. chytání rybek magnetickou udicí nebo skládání hlavolamů (puzzle), poznávání zvířat byly organizovány na terasách školy. Nad těmito sportovními a  dovednostními aktivitami převzal patronát Klub rodičů a  přátel školy při Základní škole Vamberk. Členové klubu zajistili kromě občerstvení a  nápojů i  odměny pro soutěžící žáky, za což jim patří velký dík. Nad dalšími akcemi převzala záštitu TJ Baník Vamberk. Ve  sportovní hale probíhaly zápasy ve stolním tenisu, kdy rozhodčími byli členové Baníku. Za  sportovní halou se hrála vybíjená nebo se uskutečnily různé sportovní dovednosti. Družstva starších žáků a žákyň zápolila v přehazované na  antukových volejbalových hřištích v areálu koupaliště. Na antukových tenisových kurtech za  tratí u  řeky zkušenější a  trénovaní žáci hráli zápasy v singlu, nováčci v tomto sportu pod dohledem členů TJ se učili základní tenisové postoje a údery. Nejlítější souboje jsme viděli při fotbalových zápasech na  travnatých hřištích místního stadionu. Kluci se neúnavně pouštěli do  střetů s protivníky, aby vybojovali míč pro útok svého družstva. Padaly góly, občas padali i  žáci, ale vždy se každý okamžitě zvedl, aby se ihned zapojil do sportovní vřavy. Toto sváteční setkání žáků se sportem se připravovalo již několik dní. Bylo potřeba obstarat medaile, diplomy, občerstvení, nápoje. Učitelský sbor zajistil pedagogický dozor na jednotlivých akcích. TJ Baník Vamberk poskytl nejen svá sportoviště, ale delegoval na některé akce (stolní tenis, přehazovaná, tenis, fotbal) své členy a funkcionáře jako rozhodčí nebo instruktory, kteří se věnovali ve  svém volnu dětem při jejich svátku, za což jim patří upřímný dík. A protože se vydařilo i počasí, byli všichni spokojeni a určitě se těší na další setkání se sportem, které nemusí být až za rok. Noví zájemci o  sportování mají možnost se ihned přihlásit v oddílech TJ Baník Vamberk.

Zaznamenal  Václav Matějka, kronikář obce