Úvodní stránka

Aktuality

Detail aktuality

01|07 2017

Badminton: Článek ve Vambereckém zpravodaji

Badmintonisté se na konec letošních prázdnin těší…

Oddíl badmintonu byl založen u  Baníku Vamberk v  roce 2010. Členskou základnu našeho oddílu tvoří v současnosti 15 členů, přičemž nejmladšímu je 25 let, nejstaršímu 60 let. Ve  sportovní hale vedeme tré- ninky pravidelně po celý rok; kaž- dý čtvrtek od  20 hodin do  půl desáté a  každou sobotu 19:00 až 21:00 hodin. Letošní sezóna však bude přerušena o  letních prázdninách z  důvodu výstavy krajek a  následné rekonstrukce vzduchotechniky ve  sportovní hale, znovu trénovat tak začneme pravděpodobně až v měsíci září. Oddíl nehraje žádnou registrovanou soutěž. Aktivně se účastníme regionálních turnajů neregistrovaných hráčů v  blízkém okolí. Například v  Holicích jsme se ve  velké konkurenci umístili na  6. místě ve  čtyřhře mužů. V  Kostelci nad Orlicí na  tzv. „Vá- nočním turnaji“ nám první místo uteklo o  pouhý 1 bod, takže jsme skončili na  druhém místě. V Rychnově nad Kněžnou se naši zástupci umístili na prvním, druhém i třetím místě turnaje. Případní zájemci nás mohou na  trénincích kdykoliv navštívit, rádi uvítáme nové tváře.

Lukáš Bolehovský